Załóż indywidualne konto na stronie i zyskaj dostęp do dodatkowych materiałów dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych
zamknij
Blog

Środki przeciwbólowe, a budowa masy mięśniowej. Pomagają, czy szkodzą?

Autor: Paweł Głuchowski
12/05/2020

(czas czytania 5 minut)

Często spotkać można pytania jak ma się stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych - NLPZ (ang. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) przez osoby trenujące.

Czy środki przeciwzapalne mają wpływ na progres i mogą stopować rozwój masy mięśniowej?

 

Cel stosowania NLPZ

Powodów może być cała masa. Od najmniejszych bólów głowy, po łagodzenie cięższych stanów.
Warto zauważyć, że w apteczce domowej w większości naszych domów znajdziemy tego typu preparaty które stosowane sa nagminnie.

Temat jest wbrew pozorom bardzo ważny, gdyż szacuje się, że trzydzieści milionów osób codziennie przyjmuje leki NLPZ, a wartość stale rośnie!!! [1]
Spośród tej liczby szczególnie powszechne jest zwłaszcza wśród osób aktywnych, które wybierają je jako sposób przeciwdziałania skutkom ubocznym intensywnych treningów. [4]

Sportowcy jak się okazuje również nie szczędzą sobie ich stosownia!
Powodem jest łagodzenie bólów i obrzęków mięśni związanych z ciężkim wysiłkiem, w celu możliwości podjęcia kolejnego treningu bez bólu.

Wg dostępnych informacji, uważa się uważa się że NLPZ zmniejszą ból poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy (COX), rodziny enzymów katalizujących konwersję kwasu arachidonowego w prozapalne prostanoidy [2] [3]

 

Wpływ NLPZ na efekty treningu

Z uwagi na to, że główny obszar mojego zainteresowania to treningi siłowe, skupię się właśnie na efektach rozumianych jako rozwój, wzrost masy mięśniowej.

Jest to często pomijanym problemem, a korelacja na linii:
leki przeciwzapalne, a efekty treningowe jest słabo opisana.

Bazując na obiegowych opiniach mogłoby wydawać się, że efekty będą pozytywne, gdyż pomoc wspomnianych substancji w niwelowaniu bólu potreningowego i obrzęku świadczyłoby o powrocie do kondycji znacznie szybciej (rozumiane jako wsparcie regeneracji), a tym samym efekty mogą być potęgowane. BŁĄD! Często pochopne wyciąganie wniosków bez znajomości fundamentów natury fizjologicznej, może prowadzić do niepełnego, błędnego zrozumienia tematu.

Faktem jest, że leki z grupy NLPZ w połączeniu z treningiem siłowym (oporowym), będą odgrywały znaczącą rolę w postępowaniu adaptacji mięśniowych, co Ty widzieć będziesz jako progres.

Wpływ NLPZ, będzie obejmował obszary:
1. Łagodzenie odczuwania bólu
2. Prostanoidy będą stymulować nadrzędne regulatory syntezy białek, takie jak PI3K i pozakomórkowe kinazy. [5] [6]

3. Wpływają znacząco na działanie komórek satelitarnych, zaburzając ich funkcje co jak się okazuje będzie tu kluczowe. [7] [11]

Samo działanie NLPZ na syntezę białek mięśniowych nie wydaje się mieć szkodliwego efektu, co potwierdzają liczne badania [8] [9], jednak należy pamiętać, że w przypadku postępowania adaptacji i finalnie rozwoju masy mięśniowej, sam poziom syntezy białek mięśniowych, to nie wszystko!

Kluczowe w tym momencie będzie zaburzenie funkcji komórek satelitarnych.
Dla przypomnienia ich rolą w procesie hipertrofii będzie niezwykle ważny lecz nie bezpośredni wkład, czyli tworzenie nowych jąder komórkowych. Są one niezbędne, do „obsługi” obszaru włókna mięśniowego w momencie, gdy zaczyna się rozrastać.
Pułap tzw „domeny myonuklearnej, oszacowany na około 2000 μm2” (z pewna doża błędu, ale pewnym jest że takowy obszar który musi mieć jądro istnieje). [10]
Daje to podstawę by sądzić, iż każdy obszar ponad tę wartość musi posiadać osobne jądro komórkowe, a te rzecz jasna pochodzić będzie z komórek satelitarnych. [10]

Grafika pokazuje, iż ograniczenie ilość produkowanych jąder zatrzyma możliwości rozwoju włókna mięśniowego

 

Czy na lekach przeciwbólowych nie osiągniemy efektów?

Sugestie płynące z badań są jasnym wskazaniem, że będzie to ograniczone, ale należałoby skonfrontować to również z praktyką.

Problem zaczyna się w momencie, gdy osiągamy pewny krytyczny rozmiar włókna mięśniowego i dalszy rozwój uzależniony jest od dodania kolejnego jądra komórkowego. W takiej sytuacji „upośledzenie” działania komórek satelitarnych może nieść negatywny wpływ, związany z ograniczeniem możliwości dodania kolejnego – wymaganego do dalszego rozwoju jądra komórkowego.

Jednakże, jeśli posiadamy pewną rezerwę, która umożliwia nam rozwój bez potrzeby dodawania kolejnych jader komórkowych, może okazać się i progres krótkoterminowy jest możliwy do osiągnięcia i zanotujemy nieznaczny progres (szczególnie u osób początkujących, gdy pierwsze efekty mogą być doświadczone bez potrzeby dodawania kolejnych jąder komórkowych)! [12] [13]

Wszelkie informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w bardzo ciekawym i obrazowym badaniu z 2017r, które będzie jasną odpowiedzią na postawione pytanie odnośnie wpływu leków NLPZ na progres. [17]

Zbadano zdrowe osoby na poziomie zaawansowanym.
Zastosowano dawkę 1200mg ibuprofenu dziennie vs 400mg ibuprofenu dziennie
Okres badawczy trwał 8 tygodni.

Efekty wzrostowe mięśnia osiągnięte przez grupę stosującą wysoką dawkę NLPZ były znacznie niższe bo odpowiednio 3,7% w porównaniu z 7,5%

Po treningowa odpowiedz zapalna (mierzona poprzez poziom IL-6), w grupie stosującej Ibuprofen w wysokich dawkach była stłumiona, co wskazywało na działanie leku, a zarazem wyjaśnienie mniejszych korzyści wzrostowych (odpowiedź powysiłkowa).

Pewnym jest, że regularne stosowanie środków przeciwzapalnych znacznie upośledza możliwości rozwojowe Twoich mięśni.

 

Osoby starsze i efekty treningu przy zastosowaniu leków NLPZ

Okazuje się, iż ta specjalna grupa, a więc osoby starcze (60-85 lat), może osiągać nawet korzyści w przypadku stosowania leków przeciwzapalnych podczas etapu wzmożonych treningów. [15]

Korzyści jednak są związane ze specyficznym okresem życia, podczas którego dochodzić może do nadmiernej utraty masy mięśniowej (Atrofii), co związane jest z postępowaniem sarkopenii, czyli związanego z wiekiem ubytku masy mięśniowej.
Stosowanie leków NLPZ pozwalało na tłumienie stanu zapalnego, który w tej grupie nad wyraz mocno zaburza procesy anaboliczne i potęguje proces rozpadu białek mięśniowych – MPB (ang. Muscle Protein Breakdown) [14]

Wysoka odpowiedź potreningowa czynników zapalnych ( IL-6) w przypadku osób starszych znacząco nasila proces rozpadu białek mięśniowych (MPB). Stłumienie tego procesu pozwala na osiągnięcie korzystnej i koniecznej nadwyżki syntezy (MPS), pond rozpadem (MPB)


Pozwala to utrzymać korzystną amplitudę miedzy nadbudową, a rozpadem. [16]
Można też dodać, iż w przypadku osób starszych dobudowa kolejnych jąder w celu przekroczenia tzw „domeny myonuklearnej” w celu zwiększenia możliwości rozwojowych, raczej nie zaistnieje, stąd stłumienie tej możliwości już na poziomie komórek satelitarnych nie ma większego znacznie.

Wnioski:

1.       Stosowanie NLPZ jest w społeczeństwie nadmierne i długotrwałe efekty mogą być szkodliwe zdrowotnie

2.       NLPZ spełniają rolę w tłumieniu bolesności potreningowej, stąd stosowanie ich przez sportowców jest częste i często nagminne. Traktuje się je jako doraźna pomoc.

3.       Wpływ NLPZ na rozwój masy mięśniowej jest niekorzystny, gdyż ogranicza funkcje komórek satelitarnych, a ich rola w procesie budowy masy mięśniowej jest niezastąpiona i konieczna

4.       Korzyści ze stosowania NLPZ mogą mieć osoby starsze, co wynika z możliwości tłumienia nadmiernego stanu zapalnego, a to ogranicza rozpad białek mięśniowych (MPB), co daje możliwość przeciwdziałania rozpadowi związanemu z wiekiem (sarkopenii)

5.       Osoby zdrowe, stosujące regularnie leki NLPZ ograniczają znacząco swój progres.

 

#Knowledge By Paweł Głuchowski

_________

Bibliografia:

[1] Baum, C, Kennedy, DL, and Forbes, MB. Utilization of nonsteroidal antiinflammatory drugs. Arthritis Rheum. 28: 686-692, 1985.

[2] Burian, M, and Geisslinger, G. COX-dependent mechanisms involved in the antinociceptive action of NSAIDs at central and peripheral sites. Pharmacol. Ther. 107: 139-154, 2005.

[3] Vane, JR, and Botting, RM. Anti-inflammatory drugs and their mechanism of action. Inflamm. Res. 47 Suppl 2: S78-87, 1998.

[4] Warner, DC, Schnepf, G, Barrett, MS, Dian, D, and Swigonski, NL. Prevalence, attitudes, and behaviors related to the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

[5] Fujino, H, Xu, W, and Regan, JW. Prostaglandin E2 induced functional expression of early growth response factor-1 by EP4, but not EP2, prostanoid receptors via the phosphatidylinositol 3-kinase and extracellular signal-regulated kinases. J. Biol. Chem. 278: 12151-12156, 2003.

[6] Palmer, RM. Prostaglandins and the control of muscle protein synthesis and degradation. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids 39: 95-104, 1990.

[7] Bondesen, BA, Mills, ST, Kegley, KM, and Pavlath, GK. The COX-2 pathway is essential during early stages of skeletal muscle regeneration. Am. J. Physiol. Cell. Physiol. 287: C475-83, 2004.

[8] Burd, NA, Dickinson, JM, Lemoine, JK, Carroll, CC, Sullivan, BE, Haus, JM, Jemiolo, B, Trappe, SW, Hughes, GM, Sanders, CE, Jr, and Trappe, TA. Effect of a cyclooxygenase-2 inhibitor on postexercise muscle protein synthesis in humans. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 298: E354-61, 2010.

[9] Petersen, SG, Miller, BF, Hansen, M, Kjaer, M, and Holm, L. Exercise and NSAIDs: effect on muscle protein synthesis in patients with knee osteoarthritis. Med. Sci. Sports Exerc. 43: 425-431, 2011.

[10] Petrella, JK, Kim, JS, Cross, JM, Kosek, DJ, and Bamman, MM. Efficacy of myonuclear addition may explain differential myofiber growth among resistance-trained young and older men and women. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 291: E937-46, 2006.

[11] Mackey, AL, Kjaer, M, Dandanell, S, Mikkelsen, KH, Holm, L, Dossing, S, Kadi, F, Koskinen, SO, Jensen, CH, Schroder, HD, and Langberg, H. The influence of anti-inflammatory medication on exercise-induced myogenic precursor cell responses in humans. J. Appl. Physiol. 103: 425-431, 2007.

[12] Krentz, JR, Quest, B, Farthing, JP, Quest, DW, and Chilibeck, PD. The effects of ibuprofen on muscle hypertrophy, strength, and soreness during resistance training. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 33: 470-475, 2008.

[13] Petersen, SG, Beyer, N, Hansen, M, Holm, L, Aagaard, P, Mackey, AL, and Kjaer, M. Nonsteroidal anti-inflammatory drug or glucosamine reduced pain and improved muscle strength with resistance training in a randomized controlled trial of knee osteoarthritis patients. Arch. Phys. Med. Rehabil. 92: 1185-1193, 2011.

[14] Rodemann, HP, and Goldberg, AL. Arachidonic acid, prostaglandin E2 and F2 alpha influence rates of protein turnover in skeletal and cardiac muscle. J. Biol. Chem. 257: 1632-1638, 1982.

[15] Trappe, TA, Carroll, CC, Dickinson, JM, LeMoine, JK, Haus, JM, Sullivan, BE, Lee, JD, Jemiolo, B, Weinheimer, EM, and Hollon, CJ. Influence of acetaminophen and ibuprofen on skeletal muscle adaptations to resistance exercise in older adults. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 300: R655-62, 2011.

[16] Rieu, I, Magne, H, Savary-Auzeloux, I, Averous, J, Bos, C, Peyron, MA, Combaret, L, and Dardevet, D. Reduction of low grade inflammation restores blunting of postprandial muscle anabolism and limits sarcopenia in old rats. J. Physiol. 587: 5483-5492, 2009.

[17] Lilja, M, Mandic, M, Apro, W, Melin, M, Olsson, K, Rosenborg, S, Gustafsson, T, and Lundberg, TR. High doses of anti-inflammatory drugs compromise muscle strength and hypertrophic adaptations to resistance training in young adults. Acta Physiol. (Oxf) , 2017.

Komentarze
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.