Załóż indywidualne konto na stronie i zyskaj dostęp do dodatkowych materiałów dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych
zamknij
Regulamin

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Całość współpracy trenerskiej z Klientem prowadzone jest tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konta na mojej stronie https://www.pawelgluchowski.pl.
 2. Współpraca rozpoczyna się po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
  • założenie na stronie https://www.pawelgluchowski.pl indywidualnego konta Klienta,
  • kompletnego wypełnienie ankiety Klienta, dodanie pomiarów, zdjęć i opcjonalnie badań krwi,
  • uiszczeniu pełnej opłaty za start i pierwszy miesiąc współpracy w wysokości 300 zł.
 3. Konto Klienta po łącznym spełnieniu wyżej wskazanych warunków aktywne jest przez okres 5 tygodni, od daty zaksięgowania wpływu opłaty na rachunek bankowy. Płatność dokonywana jest poprzez serwis przelewy24.
 4. Przedłużenie współpracy na okres kolejnych 5 tygodni odbywa się poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 250 zł.

SZCZEGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Współpraca z Klientem rozpoczyna się od Konsultacji, na której Trener, na podstawie przekazanych przez Klienta informacji dokonuje oceny organizmu i formy Klienta, oraz w porozumieniu z Klientem określa cel i ramy jego realizacji, a także tworzy plan działania.
 2. 1 tydzień współpracy przeznaczony jest w szczególności na dokonanie wywiadu i przygotowanie planu treningowego, 4 pełne tygodnie przeznaczone są na właściwą współpracę, realizację planu.
 3. W ramach współpracy Trener:
  • przeprowadza wywiad zdrowotny na podstawie przekazanych przez Klienta informacji (analiza wyników badań krwi opcjonalnie)
  • przygotowuje zindywidualizowany plan treningowy oraz żywieniowy
  • zapewnia kontakt i opiekę poprzez konto Klienta
  • udostępnia możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów znajdujących się na stronie www.pawelgluchowski.pl w tym w szczególności ATLASU ĆWICZEŃ
  • w drugim tygodniu właściwej współpracy odbywa się kontrola i ewentualna modyfikacja pierwotnych założeń treningowych lub żywieniowych.
  • w przypadku przedłużenia współpracy, w każdym kolejnym miesiącu przeprowadzana jest kontrola i ewentualna korekta i modyfikacja planów

SZCZEGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY – PRZYGOTOWANIE ZAWODNICZE

Do współpracy z Klientem w trybie przygotowania zawodniczego stosują się wszystkie zapisy WARUNKÓW WSPÓŁPRACY oraz dodatkowo te wskazane poniżej:

 1. W przypadku przygotowania zawodniczego opłata miesięczna wynosi 350 zł
 2. Kontrole Klienta w przygotowaniu zawodniczym odbywają się regularnie co 10 dni.
 3. Klient zobowiązany jest do sporządzania relacji z postępów co 10 dni.
 4. Klient chcący rozpocząć przygotowania do startu obowiązkowo musi dostarczyć badania krwi.
 5. Inne kwestie ustalane są indywidualnie

ISTOTNE INFORMACJE

 1. Klient zobowiązuje się do przedstawienia Trenerowi po Konsultacji, a przed pierwszym treningiem zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach i podjęcia aktywności fizycznej zgodnie z planem treningowym przedstawionym przez Trenera. W przypadku braku przedstawienia takiego zaświadczenia bądź przedstawienia zaświadczenia, które nie jest zgodne ze stanem faktycznym, Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem wykonywania planu treningowego o ile Klient nie poinformuje o nich Trenera na piśmie.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Trenera o swoim stanie zdrowia, a także o wszelkich występujących już po rozpoczęciu współpracy zmianach stanu zdrowia. Trener nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału w treningu personalnym, niewłaściwego stosowania planu.
 3. Trener zobowiązuje się do ustalenia planu treningowego i żywieniowego w taki sposób, by w rozsądnym czasie osiągnąć zakładane przez Klienta efekty, przy jednoczesnym poszanowaniu stanu zdrowia Klienta, a także zgodnie z należytą starannością i odpowiednią wiedzą z zakresu kulturystyki, fitness, fizjonomii, anatomii, biomechaniki oraz dietetyki.
 4. Trener wspiera Klienta w zakresie doboru i przyjmowania suplementów diety.
 5. Plan treningowy oraz żywieniowy tworzony jest na podstawie informacji przekazanych przez Klienta, zawartych w ankiecie (zdjęcia, pomiary, opcjonalnie badania krwi).
 6. Informacje przekazane przez Klienta powinny być prawdziwe, a pomiary i zdjęcia wykonane zgodnie z wytycznymi w ankiecie.
 7. Badania krwi są nieobowiązkowe, ale ich dostarczenie pozwoli lepiej dopasować plan treningowy i żywieniowy.
 8. W przypadku pewnych chorób i zaburzeń (np. problemy z tarczycą, zaburzenia glikemii itd.) przeprowadzenie badań przed rozpoczęciem współpracy może okazać się mocno wskazane, w takim wypadku zostaną wskazane przez Trenera.
 9. W celu maksymalizacji prawdopodobieństwa osiągnięcia przez Klienta zakładanego celu, powinien on bezwzględnie przestrzegać zaleceń żywieniowo i treningowych Trenera. Wszelkie zmiany do planów treningowych lub żywieniowych, mogą być wprowadzone tylko po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu przez Trenera.
 10. Okres oczekiwania na przygotowanie planów żywieniowych i treningowych oraz pisemnych odpowiedzi na relacje i konsultacje wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przekazania kompletu wymaganych informacji.
 11. Kontrola dokonywana jest 10 dnia wykonywania właściwego planu, polega na dokładnym, ale subiektywnym opisie zmian jakie zaszły od poprzedniej kontroli.
 12. Wszelkie plany stworzone przez Trenera w okresie współpracy są własnością Trenera.
 13. Trener nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji planów treningowych i żywieniowych przez Klientów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Trener – Paweł Głuchowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Głuchowski
  ul.Widok 14, 08-110 Siedlce, NIP 821 251 75 22
 2. Klient akceptuje treść WARUNKI WSPÓŁPRACY poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej ankiety Klienta oraz wpłatę pełnej kwoty za współpracę i wysłanie formularza

 

Atlas Ćwiczeń
ikonka play youtube
Wyciskanie na barki!
Właściwy trening to nie tylko powtarzanie wybranych ruchów, ale też analiza i zrozumienie tego co robimy. Nie zawsze kopiowanie utartych schematów i powielanie wzorców ma sens i niesie za sobą korzyści jakich oczekujemy.
Chcesz efektywnie trenować? Zrozumieć czemu właśnie tak powinien wyglądać Twój trening? Zrozumieć anatomiczne i biomechaniczne podstawy wysiłku siłowego? Wejdź i zapoznaj się z materiałami, które całkowicie zmienią Twoj sposób patrzenia na trening
Chcesz więcej?
ikonka play youtube
Ciężar ma znaczenie!
czas: 10:50
ikonka play youtube
Trening cardio
czas: 5:40
ikonka play youtube
Zdrowe jelita to podstawa
czas: 2:60
ikonka play youtube
Trening personalny
czas: 15:50
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.